تحلیلی بر روابط امریکا و چین در پرتو تئوری توازن قوا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

در مورد اهمیت تغییرات رخ داده در سمت و سوی نظم بین‌المللی به خصوص پس از فروپاشی «دیواربرلین»، باید بیان داشت که اتحاد دو آلمان مهم‌تر از همگرایی در اتحادیه اروپا، فروپاشی اتحاد شوروی مهم‌تر از اتحاد دو آلمان و خیزش چین نیز مهم‌تر از فروپاشی اتحاد شوروی بوده است. امروزه خیزش چین «دامنه‌ای از تشویش و نگرانی» را در بین کشورهای مختلف به خصوص امریکا ایجاد کرده و باعث شده است این نقش جدید نه تنها به دقت به وسیلۀ قدرت‌های بزرگ و منطقه‌یی، که به طور گسترده‌ای در محافل علمی و آکادمیک، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. این نوشتار در تلاش است تا قدرت‌یابی چین و همچنین نگرانی‌هایی که ایالات متحده از این بابت احساس می‌کند را در پرتو رهیافت‌های موازنه قدرت به محک بررسی بگذارد.

کلیدواژه‌ها