چین و فرایند انقلاب در امور نظامی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل و پژوهشگر مسائل چین

چکیده

برای نجات از رنج و سختی، رهبران چین از زمان جنگ تریاک در 1839، تلاش خود را برای بازسازی یک ملت قدرتمند، با فهم این مسئله که سیاست بین‌الملل در برابر تجاوز دیگران بسیار شکننده بوده و قدرتمندی بهترین امنیت است را آغاز کردند. امروزه این ایده پی‌ریزی ملتی قدرتمند، تا حدود زیادی محقق شده و باعث گسترش دامنه نفوذ این کشور به فراتر از مرزهای ملی شده است. طبیعتاً برای پشتیبانی از ایده چین قدرتمند و نقش آفرینی بیشتر در معادلات بین‌المللی و همچنین تبدیل شدن به یک بازیگر «قاعده ساز» و نه فقط «دنباله رو»، به یک نیروی نظامی قدرتمند و ارتش با کیفیت نیاز است تا در اسرع وقت بتواند در اقصا نقاط جهان وارد عمل شود و منافع ملی چین را به نحو احسن تامین نماید. آنچه مسلم است این که نیروهای نظامی کنونی با ساختارهای سنتی نمی‌توانند تامین کننده این هدف باشند و چین با فهم این مسئله، درصدد همراهی با فرایند «انقلاب در امور نظامی»، برای ایجاد استحاله در دکترین و ساختارهای نظامی سنتی خود و مدرنیزه کردن آنان برای نقش‌آفرینی موثرتر در آینده است. این گزارش تلاش دارد تا با تببین فرایند انقلاب در امور نظامی، علل و چگونگی همراهی چین با این فرایند را شرح و بسط دهد..

کلیدواژه‌ها