راهبرد کشورهای منطقه و فرامنطقهای نسبت به خروج نیروهای آمریکا از افغانستان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، مدیر تحقیق و پژوهش مرکز مدیریت پروژه های موژه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

تئوری انتخاب عقلایی معتقد است که دولت‌ها به عنوان بازیگران منطقی می‌توانند منافع و اهداف خود را به صورت عقلایی انتخاب نمایند. آن‌ها دست به انتخاب روش‌های متعددی می‌زنند تا از طریق آن بتوانند به اهداف خود برسند و بدین وسیله آنها به دنبال ابزارهایی با میزان رضایتمندی بالا هستند.
در این چارچوب معنایی، ایالات متحده به عنوان بازیگری عقلایی در اکتبر 2001 به افغانستان حمله نمود و پس از 10 سال در 22 ژوئن 2011 تصمیم به خروج نیروهایش از افغانستان گرفت و درقالب تئوری مطرح شده به دلیل عملکرد عقلانی دولت ملتی به نام آمریکا هر دو تصمیم می‌بایست در ساختار منطقی درستی اخذ شده باشد.
از طرف دیگر نیز بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی همچون چین، روسیه، ایران، پاکستان و اعضای ناتو، واکنش‌هایی را بنا به اهداف وراهبردشان به این مسئله نشان دادند که بر اساس تئوری انتخاب عقلایی واکنش‌های آن‌ها نیز بر بستری از عقلانیت شکل گرفته و در منطق سود و ضرر و در ظروف زمان، مکان و موقعیت حاصل می‌گردد.
در این مقاله، واکنش این بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در مواجه با شرایط جدید در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور با نگاهی آمیخته به این تئوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها