رویکردی عملگرا به ماهیت «سند راهبردی امنیت ملی» و ضرورت، فلسفه و روش تدوین آن بخش اول

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

رئیس سابق دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله تلاش می‌شود تبیین و برداشتی متفاوت از ماهیت و کارکرد «سند راهبرد امنیت ملی» مبتنی بر چارچوب کلی رهیافت‌های تفسیری و عمل‌گرا در فلسفه سیاست و علوم اجتماعی ارائه شده و بر اساس آن توضیح داده شود که «راهبردی‌سازی امنیت ملی»و شکل‌دهی تفسیر و قرائت یگانه و یکپارچه از آن، که در عین حال به منزله مشروعیت‌سازی (موجهیت، پذیرش) آن نیز می‌باشد:
اولاً؛ پیچیده است.
 ثانیاً؛ ضرورت و کارکردهایی فراتر از آن‌چه به نظر می‌رسد دارد.
 و نهایتاً این‌که؛ مستلزم توسل به روش‌ها و فرآیندهای جدی و نهادی است.


 

کلیدواژه‌ها